Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Αγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων

Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος και όπως λέει και ο λαός όπου Νίκος ζάχαρη,όπου Νίκος μέλι,όπου Νίκος νέκταρ που πίνουν οι αγγέλοι. Μαζί γιορτάζει το Πολεμικό μας Ναυτικό μιας και έχει προστάτη τον Άγιο Νικόλαο.Χρόνια Πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και μακάρι η χάρη του Αγίου να βοηθάει όλους τους ναυτικούς.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους Ἁγίους του θαλασσινοῦ λαοῦ μας, εἶναι ὁ Ἅγιος Νικόλαος! Ποιὸς ἄλλωστε ναυτικὸς δὲν ἔχει νὰ διηγηθεῖ ἕνα θαῦμα του; Ποιὸ νησὶ δὲν ἔχει νὰ ἱστορήσει μία παρέμβασή του; Ποιὰ θάλασσα δὲν ἔχει μία Ἐκκλησία του; Ποιὸ λιμανάκι δὲν ἔχει ἕνα ξωκλήσι του; Καὶ ποιὸ σκαρὶ δὲν ἔχει μίαν εἰκόνα του; Καὶ πράγματι, στὰ περισσότερα ἑλληνικὰ σπίτια, πλάι στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου, ὑπάρχει μέχρι σήμερα ἡ εἰκόνα τοῦ μεγάλου καὶ θαυματουργοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καίει τὸ ταπεινό, μὰ οὐρανοφόρο καντηλάκι, ποὺ ὅσο πιὸ ταπεινὸ καὶ ἀγαθὸ εἶναι, τόσο πιὸ πολὺ φεγγοβολάει στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ! Ἀλλὰ καὶ πράγματι ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἐπισκέπτεται - ὅπως καὶ ἄλλοι Ἅγιοι - ἀοράτως τοὺς καλοὺς καὶ πιστοὺς Χριστιανούς, τὰ σπιτικὰ  καὶ τὰ παιδιά τους καὶ δὲ σταματᾶ νὰ θαυματουργεῖ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τοὺς βοηθᾶ!


Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
«Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος»  δὶ΄ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προστάτου τοῦ ἀήττητου Ἑλληνικοῦ ΠΝ. Ἀμέτρητες ἔτσι εἶναι οἱ ἱστορίες τῶν ναυτικῶν μας, τῶν ψαράδων καὶ τῶν καπεταναίων μας, ποὺ ταξιδεύουν ὡς τὰ σήμερα στὶς θάλασσες καὶ τοὺς ἀπέραντους ὠκεανοὺς τῆς γής, ἀλλὰ καὶ οἱ ἱστορίες τοῦ ἀήττητου Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ, ποὺ τὸν ἔχει Προστάτη! Εἶναι ἄλλωστε καταγεγραμμένη στὸν τελευταῖο πόλεμο ἡ παρέμβασή του, παραμονὲς τῶν Χριστουγέννων τοῦ 1940, στὸ ἀπίθανο κατόρθωμα τοῦ θρυλικοῦ Ὑποβρυχίου «Παπανικολῆς», ποὺ κατάφερε νὰ.... μπεῖ στὰ Στενὰ τοῦ Ὀτράντο, ἐκεῖ ἀπέναντι σχεδὸν ἀπὸ τὸ Μπάρι (ἀρχαιοελληνικὴ Βάρη) ὅπου καὶ βρίσκονται τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τὰ ὁποία εἶχαν ἁρπάξει ἀπὸ τὰ Μύρα τὸ 1.087 ξένοι ναῦτες καὶ τὰ μετέφεραν ἐκεῖ … Ἔτσι καὶ ἐνῶ τὸ πλήρωμα τοῦ «Παπανικολῆ» ἔπλεε πρὸς τὸ στόμα τοῦ ἰταλικοῦ λύκου, μέσα στὰ σπλάχνα τοῦ γερασμένου σκάφους, ὅπου ἔστεκε ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κόλλησαν ἐπάνω της θαυματουργικὰ τρία πενηνταράκια, σὰν ἀπάντηση στὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἀνησυχία τοῦ πληρώματος γιὰ τὸ ἐὰν τελικὰ θὰ γλύτωναν! Μάλιστα πρὸς ἐπιβεβαίωση, ὁ «Παπανικολὴς» κατάφερε νὰ βυθίσει στὴ συνέχεια ἀκριβῶς μὲ τρεῖς τορπίλες ἕνα ἰταλικὸ ἐμπορικὸ-μεταγωγικὸ καὶ νὰ γλυτώσει μέσα ἀπὸ μία ἐφιαλτικὴ κόλαση βομβῶν βυθοῦ, ποὺ ἐξαπέλυσαν ἐναντίον τοῦ Ἰταλικὰ Ἀντιτορπιλικὰ ποὺ συνόδευαν τὴν νηοπομπή! Τὰ Ἰταλικὰ πλοῖα κατευθυνόταν στὴν Ἀλβανία, μεταφέροντας ἐνισχύσεις ἐκεῖ γιὰ τὶς δυνάμεις τοῦ Μουσολίνι ποὺ εἶχε εἰσβάλει ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο ἤδη στὴν Ἑλλάδα καὶ βρισκόταν πιὰ σὲ ἄτακτη ὀπισθοχώρηση στὴ Βόρεια Ἤπειρο!ΕΚ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ…
   Ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶχε γεννηθεῖ στὰ Πάταρα τῆς Λυκίας τὸν 3ο αἱ. μ.Χ. καὶ ὄντας βρέφος ἀκόμη, ἀρνιόταν θαυματουργικὰ νὰ θηλάσει τὶς Τετάρτες καὶ Παρασκευές, δείχνοντας τὸ μέγεθος τῆς ἁγιότητας γιὰ τὴν ὁποία τὸν προόριζε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ!
   Ἀργότερα σὰν μεγάλωσε καὶ ἔχασε τοὺς δικούς του, πούλησε τὴν περιουσία ποὺ τοῦ εἶχαν ἀφήσει, τὴ μοίρασε στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀφιερώθηκε ἐκεῖ ποὺ ποθοῦσε, στὸ Θεό.Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος στὴ Νίκαια.  Ἡ παρρησία τοῦ λοιπὸν στὸ Χριστὸ μᾶς εἶναι ἀληθινὰ πολὺ μεγάλη, ἀφοῦ μάλιστα κάποτε - ποῦ εἶχε κλειστεῖ στὴ φυλακή, ἐπειδὴ εἶχε τολμήσει νὰ χαστουκίσει μέσα στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, στὴ Νίκαια τὸ 325 μ.Χ., τὸν ἀδιόρθωτο αἱρετικὸ καὶ προκλητικὸ Ἄρειο, ποὺ δηλητηρίαζε τὸ λαὸ μὲ τὶς πλάνες τοῦ - τὸν ἐπισκέφθηκαν ὀφθαλμοφανῶς μέσα στὸ κελὶ τοῦ τὴ νύχτα ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία, δίνοντάς του μὲ τὰ ἴδια τοὺς τὰ χέρια τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ ὠμοφόριο! 
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
   Ἄλλοτε πάλι καὶ καθὼς ταξίδευε μὲ πλοῖο πρὸς τοὺς Ἁγίους Τόπους, μὲ τὴν προσευχή του πρὸς τὸν Χριστὸ ἡσύχασε θαυμαστὰ ἡ φουρτουνιασμένη θάλασσα καὶ σώθηκαν πλοῖο καὶ πλέοντες ἀπὸ βέβαιο πνιγμό, ἐνῶ ἀναστήθηκε καὶ νεκρὸς ναύτης ποὺ εἶχε πέσει ἀπὸ τὸ κατάρτι στὸ κατάστρωμα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς φοβερῆς θαλασσοταραχῆς!ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΑΘΩΩΝ
   Ἰδιαίτερα ἀναφέρεται ἡ παρέμβαση τοῦ Ἁγίου Νικολάου ὡς Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, στὴ διάσωση τριῶν ἀνδρῶν  ἀπὸ τὸ σπαθὶ τοῦ δημίου τους ὁποίους ἄδικα εἶχε καταδικάσει σὲ θάνατο ὁ τοπικὸς ἡγεμόνας Εὐστάθιος, καθὼς καὶ τριῶν στρατηγῶν ποὺ εἶχαν ἄδικα συκοφαντηθεῖ καὶ θὰ ἐκτελοῦνταν στὴν Πόλη. Τότε μάλιστα φάνηκε ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὸν ὕπνο τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Κωνσταντίνου καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τοὺς ἐλευθερώσει ἐπειδὴ ἦταν ἀθῶοι!Ο ΝΑΟΣ ΣΤΑ ΜΥΡΑ, ΗΛΙΚΙΑΣ 1.500 ΕΤΩΝ   Ο Ι. Ναός, ποὺ σώζεται ἒπ΄ ὀνόματι τοῦ σήμερα στὰ Μύρα τῆς Λυκίας, εἶναι μία βασιλικὴ μετὰ τρούλου ποὺ  κτίστηκε περὶ τὸ 520 μ.Χ. ἐπάνω στὰ ἐρείπια παλαιότερου πρωτοχριστιανικοῦ ναοῦ, στὸν ὁποῖο λειτουργοῦσε ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Νικόλαος! Ὁ Ἱερὸς Ναὸς αὐτὸς ἔχει ἐπιπρόσθετα ἰδιαίτερη σημασία, ἐπειδὴ μέσα σὲ αὐτὸν βρισκόταν ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου, σὲ μαρμάρινη σαρκοφάγο, ὅπου θησαυρίζονταν τὸ μυροβλύζον χαριτόβρυτο λείψανο τοῦ Ἁγίου μας!
   Ἐπίσης, στὸν  Ἱερὸ αὐτὸ Ναὸ τῶν 1.500 χρόνων, ποὺ ἔχει ἐνταχθεῖ στὰ Μνημεῖα Παγκόσμια Κληρονομιᾶς τῆς UNESCO, διατηροῦνται ἀκόμα πάρα πολὺ ἀξιόλογες ζωηρόχρωμες τοιχογραφίες ποὺ αἰχμαλωτίζουν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν εἰδικῶν!
Σήμερα, ὁ χῶρος ἔχει καλλωπιστεῖ σχετικά, ἔχουν τοποθετηθεῖ στέγαστρα γύρω γύρω σὲ μία προσπάθεια εὐνόητης τουριστικῆς ἐκμετάλλευσης ἀπὸ τὴν Τουρκία ἑνὸς ἀκόμη ἑλληνικοῦ, ὀρθόδοξου μνημείου-θησαυροῦ, ποὺ ἑλκύει χιλιάδες ἐπισκέπτες-τουρίστες ἀπὸ ὅλον κόσμο καὶ κυρίως προσκυνητὲς ἀπὸ Ἑλλάδα, Κύπρο καὶ Ρωσία, καθὼς ὁ Ἅγιος θεωρεῖται Προστάτης καὶ Ρώσων! Αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος λόγος ποὺ μὲ χίλιους κόπους ἔχει ἐπιτραπεῖ ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα ἡ πραγματοποίηση Ὀρθόδο-ξὴς Θείας Λειτουργίας στὸν Ι. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὰ Μύρα, ἂν καὶ κατὰ καιροὺς ἀπαγορεύεται πάλι…Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ   Ὁ καλός μας ἀσπρογένειος Ἅγιος, ποὺ ἦταν Ἐπίσκοπος στὰ Μύρα τῆς Λυκίας, φρόντιζε ἰδιαίτερά  τους φτωχούς, ἀφοῦ ἀναφέρονται ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, οἱ μυστικές, κρυφὲς ἐπισκέψεις του σὲ σπίτια φτωχῶν, ὅπου τους πετοῦσε ἀπὸ το παράθυρο πουγκιὰ μὲ χρήματα, προκειμένου νὰ βοηθηθοῦν ἢ νὰ σωθοῦν τὰ παιδιά τους ἀπὸ ἀπώλεια!
   Ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, μαζὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἔκανε ἡ φήμη τοῦ τὸ γύρο τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὸ στόμα τῶν καλῶν ναυτικῶν καὶ στερεώθηκε μέσα στὶς φτωχικὲς καρδιὲς ἡ ἐλπίδα τῆς ἐπισκέψεώς του, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν τὰ ἀμέτρητα σπιτικὰ τῶν ἀγαθῶν καὶ φτωχῶν ἀνθρώπων.Αὐτὸς ὁ πόθος καὶ ἡ ἐλπίδα, ἀναμείχθηκε κατὰ τόπους μὲ παλαιοὺς μύθους, ἐνίοτε μὲ εἰδωλολατρικὲς δοξασίες, ρίζωσε στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη, μεταλλάχθηκε στὴν Ἀμερικὴ καὶ σήμερα κυριαρχεῖ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ΜΜΕ παγκόσμια, ἔστω καὶ ἐὰν δὲν ἔχει πιὰ στὶς περισσότερες περιπτώσεις καμμιὰ σχέση μὲ τὸν Ἅγιο Νικόλαο, οὔτε βέβαια μὲ τὸν Ἅγιο Βασίλειο.σίλειο.

2 σχόλια:

 1. Hello I'am Chris !!

  You Have A Wonderful Blog Which I Consider To Be Registered In International Blog Dictionary. You Will Represent Your Country
  World-Directory is 192 countries in the world! and thousands of blogs
  Please Visit The Following Link And Comment Your Blog Name
  Blog Url
  Location Of Your Country Operating In Comment Session Which Will Be Added In Your Country List
  On the right side, in the "green list", you will find all the countries and if you click them, you will find the names of blogs from that Country.
  http://world-directory-sweetmelody.blogspot.com/
  Happy Blogging
  ****************
  You can forward this invitation to your friends

  PLEASE IMPERATIVE !
  Registration for the "Directory" blog, are free.
  We only ask you to follow the blog. Thank you for your understanding
  **********************************************

  Last news of "Directory Blogspot" "
  Soon we will award the best Fashion blog and Makeup, crafts, handmade, cooking, paintings
  The Competition is open

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο "δικός" μου, Άγιος. Που πάντα τον νιώθω δίπλα μου να με βοηθάει και να με στηρίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή